Sprostredkovanie


Naša spoločnosť zabezpečuje sprostredkovanie obchodu medzi dodávateľmi a spoločnosťami v oblasti farebných kovov, ktoré zastupuje. 

Vízia spoločnosti

Našou víziou je zabezpečiť obojstrannú spokojnosť a neustálu komunikáciu s našimi obchodnými partnermi ohľadom vývoja trhu v oblasti farebných kovov.